• Product
 • โคเลสเตอรอลคืออะไร

       โคเลสเตอรอลเป็นสารไขมันคล้ายขี้ผึ้ง ซึ่งมีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายของคนเรา โคเลสเตอรอลบางชนิดจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ตับของคนเราสามารถผลิตโคเลสเตอรอลให้เพียงพอต่อความจำเป็นของร่างกายอยู่แล้ว อาหารบางประเภทก็ให้ปริมาณโคเลสเตอรอลเช่นกัน ซึ่งกลายเป็นส่วนเกินจากที่ร่างกายต้องการ

       แม้ว่าโคเลสเตอรอลจำนวนหนึ่งในกระแสเลือดจำเป็นต่อสุขภาพของคน หากมีมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายได้ ถ้าระดับโคเลสเตอรอลสูงเกินไป มันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ สาเหตุที่ทำให้ระดับโคเลสเตอรอลสูง มีหลายประการ เช่น พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร กรรมพันธุ์ ความอ้วน และโรคบางอย่าง เช่น เบาหวานก็เป็นเหตุให้เกิดโคเลสเตอรอลสูงได้

 • โคเลสเตอรอลมีกี่ชนิด

  1. แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL Cholesterol = LDL) รู้จักกันว่าเป็น "โคเลสเตอรอลชนิดเลว" ปริมาณ แอล ดี แอล ที่มากเกินไปจะสะสมที่เส้นเลือดแดงของหลอดเลือดหัวใจ และอาจทำให้เกิดโรคหัวใจ ระดับของ แอล ดี แอล ยิ่งสูงเท่าใด อัตราความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจก็ยิ่งสูงเท่านั้น การลดปริมาณสะสมของ แอล ดี แอล นั้นสามารถป้องกันโรคหัวใจ และลดอัตราการเสียชีวิตได้

  2. เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล (HDL Cholesterol = HDL) หรือที่เรียกว่า "โคเลสเตอรอลชนิดดี" เพราะว่าเชื่อกันว่ามันสามารถกำจัดโคเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้ การมี เอช ดี แอล ในเลือดสูงอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ ถ้ามีระดับต่ำก็จะเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเป็น โรคหัวใจ

  3. ไตรกลีเซอไรด์ (TRG : Triglyceride) เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งในกระแสเลือดของคนเรา ผู้ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดสูงอาจมีระดับ แอล ดี แอล สูงเช่นกัน ผู้ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงพร้อมกับมีระดับ แอล ดี แอล โคเลสเตอรอลสูงแล้วยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

 • โคเลสเตอรอล ได้มาจากไหนบ้าง

  1. จากตับของร่างกายเราสร้างขึ้น โดยทั่วไปตับจะสร้างโคเลสเตอรอลได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

  2. จากอาหารที่รับประทานเข้าไป ถ้ารับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเป็นนิสัย ก็อาจเกิดโทษต่อสุขภาพได้จากโคเลสเตอรอลส่วนเกินที่สะสมอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะในหลอดเลือด

 • อะไรทำให้โคเลสเตอรอลสูง

  1. พฤติกรรมการบริโภค

  2. ขาดการออกกำลังกาย

  3. กรรมพันธุ์

  4. โรคเบาหวาน

 • ระดับโคเลสเตอรอลสูงเท่าไร จึงเป็นอันตราย

  ต้องเข้าใจก่อนว่าความจริงแล้วตัวไขมันในเลือดที่สูงนั้นไม่ได้ทำให้เกิดอาการ อาการต่างๆ เป็นผลมาจากการตีบตันของหลอดเลือดแดง ซึ่งต้องอาศัยเวลาหลายปี การสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดแดงนี้ เริ่มพบตั้งแต่ในวัยรุ่นแล้ว ผู้ที่เสียชีวิตกะทันหันก็ไม่ได้เกิดจากไขมันลอยไปอุดตันหลอดเลือด จากข้อมูลการศึกษาต่างๆ พบว่าระดับไขมัน โคเลสเตอรอลมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดแน่นอน และหากไขมันโคเลสเตอรอล (รวม) มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อัตราเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นมาก จากข้อมูลต่างๆ จึงกำหนดค่าของไขมันในเลือดไว้ดังนี้

   

   

   

   

   

 • จะรู้ได้อย่างไรว่าระดับคอเลสเตอรอลสูงเกินไป

  การมีระดับคอเลสเตอรอลสูงมิใช่สิ่งที่คุณจะมองเห็นหรือรู้สึกได้เอง วิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดคือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

 • โคเลสเตอรอลสูงรักษาหายขาดหรือไม่

  โคเลสเตอรอลสูงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ควบคุมได้ ระดับโคเลสเตอรอลจะค่อยๆ กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกหากหยุดการบำบัด

 • โคเลสเตอรอลสูงทำให้เกิดโรคหัวใจได้อย่างไร

  ปกติหลอดเลือดจะมีผิวเรียบลื่นสม่ำเสมอ แต่เมื่อมี แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล มาจับที่ผนังหลอดเลือดจนพอกหนา เรียกส่วนนี้ว่า พลัค (plaque) การก่อตัวของพลัคทำให้หลอดเลือดตีบลง ดังนั้นหัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดันให้เลือดเคลื่อนที่ผ่านไปได้ พลัคสามารถขวางกั้นระบบไหลเวียนเลือดในเส้นเลือด และยังสามารถแตกตัวออกมาทำให้เกิดก้อนเลือดแข็งตัว และเมื่อมันเกิดขึ้นในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ หรือสมอง จะทำให้อวัยวะส่วนนั้นขาดเลือด เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด หรืออัมพาตจากสมองขาดเลือด

 • จะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างไร

  1. หยุดสูบบุหรี่

  2. ควบคุมอาหารที่มีโคเลสเตอรอล (LDL-C) และไขมันอิ่มตัวสูง

  3. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

  4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

  5. วัดความดันโลหิต, ตรวจเลือดหาภาวะเบาหวาน

  6. ตรวจระดับโคเลสเตอรอลทุกปี (อย่างน้อยปีละครั้ง)