• img_01

  โครงการ "คนสุพรรณลดโคเลสเตอรอลเพื่อหัวใจดี"

  จังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ชวนคนสุพรรณ ลดโคเลสเตอรอล โรคในกลุ่มหัวใจและหลดเลือดที่เป็นปัญหาสำคัญและเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสุง โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองใหญ่(อัมพฤกษ์ อัมพาต) ซึ่งพบอัตราการเสียชีวิตติดอันดัย 1 ใน 3 มาโดยตลอด ประมาณ 35,000 รายต่อปี หรือเสียชีวิต 1 คน ทุกๆ 15 นาที ทำให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสูยเสียงบประมาณในการรักษาด้วย จากพันธกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องการเห็นชาวสุพรรณบุรีมีสุขภาพอนามัยที่ดี ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้ริเริ่มโครงการคนสุพรรณลดโคเลสเตอรอลเพื่อหัวใจดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดผูัจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ทติ เบเนคอล ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากฟินแลนด์ที่มีผลวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า ช่วยลดโคเฃลสเตอรอลซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ข้าราชการ ครูและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุ 35 ปีขึ้นไปและมีระดับโคเลสเตอรอลสูงกว่า 200 มก. จาก 10 อำเภอ มารวมพลังพร้อมใจกันลดโคเลสเตอรอลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ด้วยการดื่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของ แพลนท์ สตานอลเอสเตอร์ โดยมีการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับโคเลสเตอรอลก่อนร่วมโครงการและจะมีการตรวจเช็คระดับโคเลสเตอรอลอีกครั้งเมื่อครบ 4 สัปดาห์ เพื่อที่จะได้ทราบว่า อำเภอใดเป็นอำเภอที่มีสุขภาพดีที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2556 จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 550 คนจาก 10 อำเภอ มีระดับโคเลสเตอรอลลดลง 10.31% โดยค่าเฉลี่ยโคเลสเตอรอลรวมหลังจบโครงการลดลงจาก 251.3 เหลือ 225.4 โดยอำเภอที่มีการรณรงค์ลดโคเลสเตอรอลได้สูงสุด 3 ลำดับคือ อำเภอด่านช้าง อำเภอสามชุก และอำเภออู่ทอง ซึ่งสามารถลดค่าเฉลี่ยโคเลสเตอรอลรวมลดลงได้ 17.47% และ 10.79% ตามลำดับ จากค่าเฉลี่ยโคเลสเตอรอลที่ลดลง นับได้ว่าโครงการคนสุพรรณลดโคเลสเตอรอลฯ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการรวมพลังกันของชาวสุพรรณ ทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งจะทำให้สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหัวใจแข็งแรงจังหวัดแรกและเป็นจะเป็นตัวอย่างในการขยายผลสู่การดูแลสุขภาพหัวใจของประชากรไทยทั้งประเทศ ดูแลโคเลสเตอรอลวันนี้ เพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง   ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588  http://www.incom.co.th - อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500  Email: usanee@incom.co.th - ธัญณ์ญพัฒน์ วสุกาญจน์ โทร.081 984 0854  Email: thanyapat@incom.co.th - จิรสุดา จิตรากรณ์ โทร.081 641 7595  Email: jeerasuda@incom.co.th

 • img_02

  จะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างไร

  1. หยุดสูบบุหรี่ 2. ควบคุมอาหารที่มีโคเลสเตอรอล (LDL-C) และไขมันอิ่มตัวสูง 3. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 5. วัดความดันโลหิต, ตรวจเลือดหาภาวะเบาหวาน 6. ตรวจระดับโคเลสเตอรอลทุกปี (อย่างน้อยปีละครั้ง)

 • img_03

  วิธีการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเนคอล

          ผลิตภัณฑ์เบเนคอลในประเทศไทยทุกชนิด ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีทรานส์แฟต (ไขมันแปลงรูป) และไม่ใช้วัตถุกันเสีย เพื่อให้คุณได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง   วิธีการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเนคอลให้ได้ประโยชน์สูงสุด      บริโภคผลิตภัณฑ์เบเนคอลชนิดใดก็ได้วันละ 1 หน่วยบริโภค (รูป 1 ขวด หรือ กาแฟ 1 ซอง หรือ ซีเรียล 1 ซอง) พร้อมมื้ออาหารมื้อใดก็ได้ เป็นประจำทุกวัน ก็จะได้รับ- แพลนท์สตานอล ในปริมาณที่เพียงพอ ดื่มเป็นประจำทุกวันติดต่อกันตั้งแต่ 2 สัปดาห์ เป็นต้นไป